Subsea Bop Control Systems

1: Essential Kunnskap

Som indirekte hydraulisk styresystem er den mest vanlige system i bruk på semi-
nedsenkbare rigger, fokuserer undersøkelsen utelukkende på dette systemet. Derfor er det nødvendig å være fortrolig med denne type kontroll. Spesielt konsentrerer undersøkelsen på følgende:

Plassering av utstyr i styresystemet. Du bør være kjent med utstyret og kunne plassert spesifikke elementer ved navn. Du bør også være i stand til å finne ut hvor de enkelte elementer er plassert slik som SPM ventiler, vekselventiler, pod velgerventiler etc.
Å identifisere hvilke komponenter er duplisert i styresystemet, og hvilke komponenter har noen duplisering. f.eks Det er to SPM ventiler for hver funksjon (ett i hver pod), men bare en vekselventil.
Den sekvens av hendelser som kreves for å betjene en spesiell funksjon på BOP.
Kunnskap om trykket av fluider i bestemte systemer. Rig lufttrykk, manifold trykk, akkumulator press, ringformede lukketrykk, pilot væsketrykk og makt væsketrykk bør alle være kjent for deg.
Husk at pilotsignaler gå til begge pods hver gang mens strømmen væske går bare til den aktive pod.
Dimensjonering av akkumulatorer skal forstås. Du bør forstå årsakene til lokalisering akkumulatorer på subsea stabelen. Forstå forskjellen mellom dupp og blære akkumulatorer.
Metoder som brukes for feilsøking problemer som lekkasjer og funksjonssvikt.

2: Introduksjon

Hver komponent i et sikkerhetsventilenheten opereres hydraulisk ved å bevege et stempel opp og ned eller frem og tilbake. Således funksjonen av en BOP-styresystemet er å lede hydraulisk fluid til den riktige side av drivstemplet og for å tilveiebringe midler for fluid på den andre siden av stemplet støtes ut.
På land, er oppjekkbar plattform eller boreoperasjoner kontroll av BOP lett oppnås på en konvensjonell måte ved kobling av hver BOP-funksjon direkte til en kilde for hydraulisk kraft ligger i et sikkert sted borte fra brønnhodet. Drift av en spesiell BOP-funksjon blir så utført ved å styre hydraulisk kraft fra styreenheten frem og tilbake langs to store boringer linjer til den passende drivstempel.
Dette systemet benytter det minste antall styring av ventiler for å dirigere hydraulisk fluid til den ønskede funksjon. Det gjør det også mulig å returnere væsken til å bli returnert til styreenheten for videre bruk.
For undervanns boreoperasjoner, er det nødvendig å styre større og mer komplekse BOP-sammenstillinger som er eksternt plassert på havbunnen. I dette tilfelle kan direkte kontroll ikke brukes ettersom de resulterende styreledningene som forbinder BOP til overflaten ville være prohibitivt store til å håndtere. Reaksjonstider vil også være uakseptable på grunn av de lange avstander til BOP-funksjon og den derav følgende trykkfall.
For å overvinne disse problemene indirekte driftssystemer er blitt utviklet. Det finnes to typer - hydraulisk og multiplex elektro-hydrauliske hvorav den indirekte hydraulikksystemet er langt den vanligste.
INDIREKTE HYDRAULIKKSYSTEM


Dette reduserer størrelsen av styrenavlestrengen ved å splitte de hydrauliske kontrollfunksjoner i to:

Overfører hydraulisk kraft til BOP-ned et stort diameterlinje.
Sende hydrauliske signaler ned mindre linjer til pilotventiler som i sin tur lede driftseffekt væske til riktig BOP-funksjonen.
Pilotventilene er plassert i styrebokser på BOP-stabelen. For å tilveiebringe en komplett back-up av undervannsutstyr er det to styrebokser - vanligvis referert til som den blå og den gule pods.
Det gjøres ikke noe forsøk på å utvinne den hydrauliske kraftfluid når det har blitt brukt til å betjene en funksjon da dette ville øke antallet av linjer som kreves i navlestrengen. I stedet fluidet ventileres undersjøisk fra styreboksen.
Som større havdyp ble påtruffet problemene med umbilical håndtering og reaksjonstiden ble betydelig. For å overvinne dem de hydrauliske ledninger som styrer pilotventilene ble erstattet ved hjelp av separate elektriske kabler som opererer magnetventiler. Disse ventilene deretter sende et hydraulisk signal til den aktuelle pilotventilen som i sin tur påvirkes og leder drivfluid til den tilhørende BOP-funksjon.
Den tidsdelt multipleks-system gir mulighet for samtidig utførelse av kommandoer og resulterer i en forholdsvis kompakt elektrisk navlestreng. Denne består vanligvis av fire strømledere, fem ledere for signaloverføring og ekstra back-up og instrumentering linjer. Med den armerte kappe navlestrengen har en diameter på noen resulterende 1,5 inches med en vekt på ca 3 lb / ft i luft.